درباره ما

فهرست سؤالات نماز
احکام فقهی »نماز » - تعداد سؤالات: 11
۱ - گفتن «آمین» بعد از ولا الضالین چه اشکالی دارد؟
۲ - آیا پیامبر و امیر مؤمنان (علیهما السلام) همانند شیعیان در وضو مسح می­ کشیدند؟
۳ - چرا شیعیان ، همانند اهل تسنن نمازهایشان را در پنج وقت نمی خوانند ؟
۴ - آیا اهل تسنن ، هنگام خواندن سوره در نماز ، بسم الله را می گویند ؟
۵ - آیا شیعیان ، بعد از سلام نماز «خان الأمین» می گویند ؟
۶ - چرا شیعیان با دست باز نماز میخوانند؟
۷ - چرا شیعیان در اذان و اقامه خود جمله «اشهد ان علی ولی الله » را میگویند؟
۸ - آیا سه بار «الله اکبر» گفتن بعد از سلام نماز ، شیوه نماز خلفاء بوده است؟
۹ - نظر علمای اهل سنت در باره کیفیّت نماز چگونه است؟
۱۰ - آیا سجده بر نجاسات، جایز است؟
۱۱ - آیا طبق روایات شیعه، هنگام وضو پاها شسته می‌شود یا مسح می‌گردد؟