درباره ما

فهرست سؤالات امام حسین (ع)
۱ - آیا شیعیان کوفه امام حسین علیه اسلام را شهید کردند؟
۲ - آیا پیاده روی برای زیارت امام حسین علیه السلام مستند دینی دارد؟
۳ - آیا اهل بیت امام حسین سلام الله علیه در اولین اربعین به کربلا رسیدند؟
۴ - اسناد تاریخی در فرمان قتل امام حسین علیه السلام
۵ - چرا امام حسین (علیه السلام) با این که می دانست شهید می شود ، اقدام به قیام کرد ؟
۶ - آیا امام حسین علیه السلام را شیعیان به شهادت رسانده اند؟!!
۷ - آیا کربلا برتر از کعبه است؟
۸ - آیا خون حضرت علی اصغر علیه السلام به زمین باز نگشت؟
۹ - آیا در واقعه عاشورا سرهای همه 72 تن را بریدند یا نه؟
۱۰ - آیا در میان شهدای کربلا، افراد غیر شیعه هم وجود داشتند؟
۱۱ - چرا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دعا نفرمودند تا باران ببارد ؟
۱۲ - چرا در باب زیارت امام حسین علیه السلام آمده است که به جای قبله رو به قبر نماز بخوان ؟
۱۳ - آیا ازدواج امام حسین علیه السلام با ارینب، در پیش آمد قضیه کربلا نقش داشته است؟
۱۴ - اگر تربت کربلا شفا می دهد، چرا شیعیان به پزشک مراجعه می کنند و بیمارستان می سازند؟
۱۵ - آیا روایت «حسین منی و انا من حسین» در کتب اهل سنت با سند صحیح نقل شده است؟
۱۶ - آیا در باره امام حسین علیه السلام آیاتی از قرآن نازل گردیده است؟
۱۷ - آیا مدارک معتبری دال بر قرآن خواندن سر بریده امام حسین علیه السلام بر سر نیزه وجود دارد؟
۱۸ - بعد از شهادت امام حسین (علیه السلام) در روز عاشورا ، چه اتفاقاتی در عالم رخ داد؟