درباره ما

فهرست سؤالات عزاداری
۱ - آیا عزاداری و گریه تنها برای امام حسین علیه السلام ثواب دارد یا شامل عزاداری اهل بیت غیر معصوم ایشان نیز می‌شود.
۲ - اگر شرکت در عزای امام حسین برای خدا نباشد چطور خداوند به آن پاداش می دهد؟
۳ - فلسفه عزاداری برای امام حسین علیه السلام چیست ؟
۴ - سؤالات و پاسخ های ویژه برنامه طوفان کربلا
۵ - آیا امام باقر (علیه السلام) دستور دادند برای شان عزاداری شود؟
۶ - چرا عزاداری برای امام حسین (ع) و یاران با وفایشان از اول محرم آغاز می شود با این که ایشان در دهم محرم به شهادت رسیدند ؟
۷ - آیا گریبان چاک زدن بانوان حرم در عزای امام حسین علیه السلام صحت دارد؟
۸ - آیا عزاداری برای امام حسین علیه السلام بدعت است؟
۹ - آیا عزاداری مداوم در روحیه مردم تأثیر منفی نمی گذارد؟
۱۰ - نخستین کسی که برای امام حسین علیه السلام گریه کرد ، چه کسی بود؟
۱۱ - آیا واقعیت دارد که هفتاد هزار نفر بدون حساب از زمین کربلا وارد بهشت می شوند؟
۱۲ - آیا بر اساس منابع شیعه و اهل سنت پیامبر صلی الله علیه وآله برای امام حسین علیه السلام روضه خوانی کرده اند؟
۱۳ - آیا در روایات اهل سنت، پاداشی برای گریه در عزای اهل بیت علیهم السلام بیان شده است؟