درباره ما

فهرست سؤالات توسل
۱ - آیا ائمه طاهرین علیهم السلام به پیامبر صل الله علیه و آله توسل کرده اند؟
۲ - آیا هر حاجتی را از هر نقطه از جهان از اهل بیت (ع ) درخواست کنیم ، همان موقع می شنوند ؟
۳ - اعتراف علمای اهل سنت به طهارت بول و غائط رسول خدا (ص) و استشفاء صحابه به آن + تصاویر کتب
۴ - آیا روایت توسل ابو أیوب انصاری به قبر رسول خدا (ص) توسط علمای اهل سنت تصحیح شده؟ (+ تصاویرکتابها)
۵ - آیا روایت توسل بلال بن حارث به قبر پیامبر (ص) با تأیید عمر، معتبر است؟ (+ تصویر)
۶ - آیا آیه ای در قرآن کریم در باره جواز توسل به مردگان وجود دارد؟