درباره ما

فهرست سؤالات امام علی (ع)
۱ - آیا امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در محراب عبادت به شهادت رسید؟
۲ - آیا «لیلة المبیت» برای امیرمؤمنان (علیه السلام‌) فضیلت است؟
۳ - آیا امام علی علیه السلام از شهادت خود خبر داشت؟ اگر می دانست، چرا به مسجد رفت؟
۴ - آیا در شهادت حضرت علی (ع) فرزندانش لباس سیاه پوشیده اند؟
۵ - ابوتراب یعنی چه وچرا به حضرت علی (ع) لقب ابوتراب داده شده؟
۶ - آیا آیه 100 سوره توبه " والسابِقون الاولون..." شامل همه صحابه می شود ؟
۷ - شیعیان ، در رد اتهام شراب خواری به امیر مؤمنان (ع) که توسط اهل سنت مطرح شده است ، چه پاسخی دارند ؟
۸ - آیا امیرمؤمنان (ع) به دستور رسول خدا (ص) با ناکثین و قاسطین و مارقین جنگیده است؟
۹ - آیا روایت معتبری مبنی بر ولادت امیر مؤمنان (ع) در کعبه وجود دارد ؟
۱۰ - آیا روایت معتبری مبنی بر دادن مأموریت «اعلام برائت از مشرکان» به امیرمؤمنان (ع) و عزل ابوبکر از این مأموریت، در منابع اهل سنت وجود دارد؟
۱۱ - چرا شیعیان، حضرت علی (علیه السلام) را از خلیفه دوم زاهد تر می دانند؟
۱۲ - آیا روایت «من آذی علیا فقد آذانی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۳ - چرا به حضرت علی (علیه السلام) «قسیم النار والجنة» می گویند؟
۱۴ - آیا امیر مؤمنان علیه السلام از انبیاء افضل است ؟
۱۵ - مقصود از روایت: «حب علی حسنة، لا یضر معها سیئة» چیست؟
۱۶ - آیا روایت «من فارق علیا فقد فارقنی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۷ - آیا روایت «من أطاع علیا فقد أطاعنی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۸ - آیا روایت «علی أولی الناس بعدی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۹ - آیا روایت «علی کنفسی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۲۰ - آیا تهمت یکی از سایت های اهل سنت در بت پرستیدن امام علی (ع) قبل از اسلام ، صحت دارد؟
۲۱ - روایت «من سب علیا فقد سبنی» با سند معتبر + تصویر کتاب
۲۲ - آیا بر اساس منابع شیعه و اهل سنت امیرمؤمنان علیه السلام در کعبه به دنیا آمده اند؟ + تصاویر کتاب ها (ویرایش جدید)
۲۳ - آیا روایت «نگاه کردن به چهره علی (ع) عبادت است» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۲۴ - آیا جبرئیل و میکائیل، خادمان امیرمؤمنان علیه السلام بوده اند؟ (+ تصویر)
۲۵ - آیا روایت علی «امام المتقین وسید المسلمین» با سند معتبر وارد شده؟ (+ تصویر)
۲۶ - آیا امیر مؤمنان (علیه السلام) پیشگام اولین و آخرین است؟
۲۷ - آیا اجماعی بر اولین مسلمان بودن امیر المؤمنین (علیه السلام) در بین علمای اهل سنت وجود دارد؟
۲۸ - از نظر اکثر علمای اهل سنت نخستین مسلمان چه کسی می باشد؟
۲۹ - آیا روایت معتبر از طریق عایشه بر اولین مسلمان بودن حضرت علی (ع) نقل شده است؟
۳۰ - آیا نخستین مسلمان بودن حضرت علی (علیه السلام) فضیلت محسوب میشود؟
۳۱ - آیا حدیث «ضربة علی یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین» سندیت دارد؟
۳۲ - آیا در تاریخ از نقل احادیث مربوط به امام علی علیه السلام توسط حکام جلوگیری می شده است؟