درباره ما

فهرست سؤالات فضائل امام علی (ع)
۱ - آیا «لیلة المبیت» برای امیرمؤمنان (علیه السلام‌) فضیلت است؟
۲ - آیا آیه 100 سوره توبه " والسابِقون الاولون..." شامل همه صحابه می شود ؟
۳ - شیعیان ، در رد اتهام شراب خواری به امیر مؤمنان (ع) که توسط اهل سنت مطرح شده است ، چه پاسخی دارند ؟
۴ - آیا روایت معتبری مبنی بر دادن مأموریت «اعلام برائت از مشرکان» به امیرمؤمنان (ع) و عزل ابوبکر از این مأموریت، در منابع اهل سنت وجود دارد؟
۵ - چرا شیعیان، حضرت علی (علیه السلام) را از خلیفه دوم زاهد تر می دانند؟
۶ - آیا روایت «من آذی علیا فقد آذانی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۷ - چرا به حضرت علی (علیه السلام) «قسیم النار والجنة» می گویند؟
۸ - آیا امیر مؤمنان علیه السلام از انبیاء افضل است ؟
۹ - مقصود از روایت: «حب علی حسنة، لا یضر معها سیئة» چیست؟
۱۰ - آیا روایت «من فارق علیا فقد فارقنی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۱ - آیا روایت «من أطاع علیا فقد أطاعنی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۲ - آیا روایت «علی أولی الناس بعدی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۳ - آیا روایت «علی کنفسی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۴ - روایت «من سب علیا فقد سبنی» با سند معتبر + تصویر کتاب
۱۵ - آیا بر اساس منابع شیعه و اهل سنت امیرمؤمنان علیه السلام در کعبه به دنیا آمده اند؟ + تصاویر کتاب ها (ویرایش جدید)
۱۶ - آیا روایت «نگاه کردن به چهره علی (ع) عبادت است» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۷ - آیا جبرئیل و میکائیل، خادمان امیرمؤمنان علیه السلام بوده اند؟ (+ تصویر)
۱۸ - آیا روایت علی «امام المتقین وسید المسلمین» با سند معتبر وارد شده؟ (+ تصویر)
۱۹ - آیا امیر مؤمنان (علیه السلام) پیشگام اولین و آخرین است؟
۲۰ - آیا اجماعی بر اولین مسلمان بودن امیر المؤمنین (علیه السلام) در بین علمای اهل سنت وجود دارد؟
۲۱ - از نظر اکثر علمای اهل سنت نخستین مسلمان چه کسی می باشد؟
۲۲ - آیا روایت معتبر از طریق عایشه بر اولین مسلمان بودن حضرت علی (ع) نقل شده است؟
۲۳ - آیا نخستین مسلمان بودن حضرت علی (علیه السلام) فضیلت محسوب میشود؟
۲۴ - آیا حدیث «ضربة علی یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین» سندیت دارد؟