درباره ما

فهرست سؤالات خلفا
خلفا » - تعداد سؤالات: 41
۱ - آیا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر خلافت ابوبکر و عمر بشارت داده است ؟
۲ - آیا روایت « أبوبکر وعمر سیدا کهول أهل الجنة» از قول رسول خدا (ص) صحت دارد ؟
۳ - آیا روایت «فاقتدوا باللذین بعدی أبوبکر وعمر» از قول رسول خدا (ص) صحت دارد ؟
۴ - آیا جریان پایین آوردن ابوبکر و عمر از منبر ، توسط امام حسن و امام حسین (ع) صحت دارد؟
۵ - دیدگاه امیرمؤمنان علیه السلام در باره ابوبکر و عمر+ تصویر کتاب ها
۶ - آیا امیرمؤمنان علیه السلام، بر ابوبکر رحمت فرستاده و او را اولین و مخلص‌ترین مسلمان دانسته است؟
۷ - آیا ابو بکر مشاور نظامی پیامبر صلی الله علیه و‌آله بوده است؟
۸ - آیا روایت : « : إمامان عادلان قاسطان » از قول امام صادق علیه السلام در باره عمر و ابو بکر صحت دارد ؟
۹ - آیا روایت : « و إنا نری أبا بکر أحق الناس بها » از قول امام علی علیه السلام صحت دارد ؟
۱۰ - آیا روایت : « لولا أنا رأینا أبابکر لها أهلا لما ترکناه » از قول امام علی علیه السلام صحت دارد ؟
۱۱ - آیا روایت : « لست بمنکر فضل أبی بکر » از قول امام جواد صحت دارد ؟
۱۲ - آیا روایت : « أنصحهم لله و لرسوله الخلیفة الصدیق » از قول امیر المؤمنین علیه السلام صحت دارد ؟
۱۳ - آیا روایت : « ما أقول فیهما إلا خیراً » از قول زید بن علی ، در حق ابوبکر و عمر صحت دارد ؟
۱۴ - آیا روایت : « قد حلی أبوبکر الصدیق سیفه » از قول امام باقر علیه السلام صحت دارد ؟
۱۵ - آیا آیهء « غلبت الروم ... » در بارهء عمر بن الخطاب و عثمان نازل شده است ؟
۱۶ - آیا پیامبر (ص) ، ابوبکر را از ترس خبر دادن او به کفار با خود به غار برد ؟
۱۷ - آیا خلفا چهارگانه با یکدیگر اختلاف داشته اند ؟
۱۸ - آیا آیه 55 سوره نور « وعد اللّه الذِین امنوا مِنکم» در باره ابوبکر و عمر نازل شده است ؟
۱۹ - آیا آیه « والذِی جاء بِالصدقِ وصدق بِهِ ... » در شأن أبوبکر نازل شده است ؟
۲۰ - آیا آیه 28 سوره غافر « ...ا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللَّه » در شأن ابوبکر نازل شده است ؟
۲۱ - آیا آیه 54 سوره مائده « یایها الذِین امنوا من یرتد مِنکم ...» در مورد ابوبکر است ؟
۲۲ - آیا روایت « لا اوتی بمن یفضلنی علی ابی بکر و عمر الاّ جلدته حدّ المفتری» از قول امیر مؤمنان (ع) صحت دارد ؟
۲۳ - آیا روایت « فإن لم تجدینی فأتی أبابکر» از قول رسول خدا (ص) صحت دارد؟
۲۴ - آیا عثمان قاتل دو دختر پیامبر (ص) بوده ؟
۲۵ - روایت « لو لا علی (ع) لهلک عمر » در چه منابعی آمده است؟
۲۶ - آیاروایت «ولدنی ابوبکر مرتین» ازقول امام صادق علیه السلام صحت دارد؟
۲۷ - چه کسی به ابوبکر لقب «صدیق» و به عمر لقب «فاروق» را داد ؟
۲۸ - آیا ازدواج دو دختر پیامبر (ص) با عثمان صحت دارد ؟
۲۹ - نحوه اسلام آوردن عمر بن خطاب در منابع اهل تسنن چگونه آمده است ؟
۳۰ - آیا ابوبکر ، عمر را با مراجعه به همه پرسی و آرای عمومی ، به جانشینی خود برگزید ؟
۳۱ - آیا واقعیت دارد که ابوحنیفه، سخن عمر را سخن شیطان خوانده است؟
۳۲ - آیا امیرمؤمنان و حسنین علیهم السلام از عثمان طرفداری کرده اند؟
۳۳ - چرا شیعیان می گویند که حضرت علی (ع)، سه روز جنازه عثمان را بدون دفن رها کرد؟
۳۴ - آیا واقعیت دارد که عمر بن خطاب، سوره بقره را در مدت دوازده سال یاد گرفته است؟
۳۵ - آیا روایت «إنی تارک فیکم خلیفتین» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۳۶ - آیا واقعیت دارد که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) از عمر بن خطاب می ترسید؟
۳۷ - آیا روایت «أنصحهم لله ولرسوله الخلیفة الصدیق وخلیفه الخلیفه الفاروق» با سند معتبر در منابع شیعه و سنی نقل شده است؟
۳۸ - آیا حقیقت دارد که عمر بن خطاب، دختران خود را در جاهلیت زنده به گور کرده است؟
۳۹ - چرا صحابه با خلفای سه گانه مخالفت نکردند + تصویر کتاب
۴۰ - آیا عمر بن خطاب، آرزوی فضائل امیرمؤمنان علیه السلام را داشته است؟
۴۱ - آیا اسلام ابوبکر ابتدای بعثت بوده یا بعد از دعوت علنی؟