درباره ما

فهرست سؤالات همسران پیامبر (ص)
نبوت »حضرت محمد (ص) »همسران پیامبر (ص) » - تعداد سؤالات: 16
۱ - مراد از «ام المؤمنین» در آیه: « وازواجه أمهاتهم» چیست ؟ ( ویرایش جدید)
۲ - آیا زنان برخی از انبیاء مرتکب عمل شنیع فحشا شدند؟
۳ - آیا آیه تطهیر شامل زنان پیامبر هم می شود؟
۴ - آیه افک در باره کدامیک از زنان رسول خدا (ص) نازل شده است ؟
۵ - عائشه، در چند سالگی با رسول خدا (ص) ازدواج کرده است؟
۶ - آیا آیه ای در شأن عائشه و حفصه نازل شده است؟
۷ - آیا عائشه، با رسول خدا (ص) برخورد تندی داشته است؟
۸ - چرا پیامبر اسلام (ص) با عایشه و حفصه ازدواج کردند ؟
۹ - آیا عائشه، نسبت به همسران دیگر رسول خدا (ص) حسادت داشته است؟
۱۰ - آیا صحابه به عائشه ناسزا گفته اند؟
۱۱ - آیا عائشه، صحابه را لعن و سبّ کرده است؟
۱۲ - آیا روایت: «رسول الله (ص) ینام بین علی وعائشة» صحت دارد؟
۱۳ - آیا حضرت خدیجه (س) قبل از پیامبر(ص) با فرد دیگری ازدواج کرده بود؟
۱۴ - آیا تهمت فحشاء به عائشه، صحت دارد؟
۱۵ - چه کسی خطبه عقد حضرت خدیجه و رسول خدا (علیهما السلام) را خواند؟
۱۶ - آیا عائشه بعد از شنیدن خبر شهادت امیرمؤمنان (ع) سجده کرده است؟