درباره ما

پاکیزگی - تعداد سؤالات: 3
بازگشت به فهرست
۱ - آیا آیه تطهیر شامل زنان پیامبر هم می شود؟
۲ - حدیث «سلمان منّا اهل البیت» با انحصار «اهل البیت» در پنج تن آل عبا در آیه تطهیر چگونه قابل جمع است؟
۳ - مقصود از اهل بیت در آیه تطهیر و اهل بیت در آیه حضرت ابراهیم علیه السلام چه کسانی هستند ؟