درباره ما

پیامبری - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - رسول خدا صل الله علیه و آله قبل از رسیدن به مقام نبوت ، از چه دینی پیروی می کردند ؟