درباره ما

پلشت - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - چرا بعضی از اهل سنت بر خلاف شیعیان خون ، منی و شراب را نجس نمی دانند؟