درباره ما

وعد - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا آیه 55 سوره نور « وعد اللّه الذِین امنوا مِنکم» در باره ابوبکر و عمر نازل شده است ؟