درباره ما

پیروزی - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا آیه 29 سوره فتح "محمد رسول اللّهِ..." شامل همه صحابه می شود ؟