درباره ما

اجتهاد - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا ائمه علیهم السلام فقط بیانگر احکام هستند و وظیفه ما مطرح کردن مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام است؟