درباره ما

قاسطان - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا روایت : « : إمامان عادلان قاسطان » از قول امام صادق علیه السلام در باره عمر و ابو بکر صحت دارد ؟