درباره ما

وعده‌داده‌شده - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا از علمای اهل سنت هم شخصیت عبد الله سبا را موهوم می دانند؟ آیا در رابطه با مهدی موعود(ع) در منابع سنی روایتی هست؟