درباره ما

قره - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا در شهادت حضرت علی (ع) فرزندانش لباس سیاه پوشیده اند؟