درباره ما

همداستانی - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا روایت امام رضا (علیه السلام) که در آن قرآن را تنها راه هدایت می داند، با حدیث ثقلین تعارض دارد؟