درباره ما

وظیفه - تعداد سؤالات: 2
بازگشت به فهرست
۱ - آیا زنان برخی از انبیاء مرتکب عمل شنیع فحشا شدند؟
۲ - چگونه ثابت می شود که ابراهیم علیه السلام هنگام نزول آیه «انی جاعلک للناسِ اماما» رسول بوده و امامت ذکر شده در آیه، منصبی بالاتر و غیر از رسالت است؟