درباره ما

اسیر - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا درخواست حضرت یوسف (علیه السلام) از هم زندانی خود توسل محسوب می‌شود؟