درباره ما

آدمی‌زاده - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - با توجه به پیشرفت سریع علم بشر آیا احکام 1400 سال پیش اسلام نیاز به بازنگری ندارد؟