درباره ما

آدمیزاد - تعداد سؤالات: 5
بازگشت به فهرست
۱ - با توجه به پیشرفت سریع علم بشر آیا احکام 1400 سال پیش اسلام نیاز به بازنگری ندارد؟
۲ - چرا خداوند انسان را آفرید؟
۳ - چرا پیامبر علی را در مکه و یا عرفات به مردم معرفی نکرد؟
۴ - آیا عزاداری مداوم در روحیه مردم تأثیر منفی نمی گذارد؟
۵ - آیا روایتی در مدح مردم آخر الزمان از معصومین علیهم السلام وارد شده است ؟