درباره ما

وضو - تعداد سؤالات: 7
بازگشت به فهرست
۱ - آیا پیامبر و امیر مؤمنان (علیهما السلام) همانند شیعیان در وضو مسح می­ کشیدند؟
۲ - آیا آیه تطهیر شامل زنان پیامبر هم می شود؟
۳ - حدیث «سلمان منّا اهل البیت» با انحصار «اهل البیت» در پنج تن آل عبا در آیه تطهیر چگونه قابل جمع است؟
۴ - هنگام رحلت امام زمان (عج) چه کسی او را غسل داده و کفن می کند؟
۵ - تبرک پیروان ابن تیمیه به ریسمان شپش و آب غسل او + تصویر کتاب ها
۶ - آیا طبق روایات شیعه، هنگام وضو پاها شسته می‌شود یا مسح می‌گردد؟
۷ - مقصود از اهل بیت در آیه تطهیر و اهل بیت در آیه حضرت ابراهیم علیه السلام چه کسانی هستند ؟