درباره ما

ارم - تعداد سؤالات: 2
بازگشت به فهرست
۱ - آیا عبدالله ابی، در بیعت رضوان حضور داشته و با رسول خدا(ص) بیعت کرده است؟
۲ - آیا واقعیت دارد که هفتاد هزار نفر بدون حساب از زمین کربلا وارد بهشت می شوند؟