درباره ما

پرسه‌نشینی - تعداد سؤالات: 6
بازگشت به فهرست
۱ - آیا عزاداری و گریه تنها برای امام حسین علیه السلام ثواب دارد یا شامل عزاداری اهل بیت غیر معصوم ایشان نیز می‌شود.
۲ - فلسفه عزاداری برای امام حسین علیه السلام چیست ؟
۳ - آیا امام باقر (علیه السلام) دستور دادند برای شان عزاداری شود؟
۴ - چرا عزاداری برای امام حسین (ع) و یاران با وفایشان از اول محرم آغاز می شود با این که ایشان در دهم محرم به شهادت رسیدند ؟
۵ - آیا عزاداری برای امام حسین علیه السلام بدعت است؟
۶ - آیا عزاداری مداوم در روحیه مردم تأثیر منفی نمی گذارد؟