درباره ما

وشیعتنا - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا روایت : « نحن قریش ، وشیعتنا العرب ، و عدونا العجم » از قول امام حسین علیه السلام صحت دارد ؟