درباره ما

ابتکار - تعداد سؤالات: 4
بازگشت به فهرست
۱ - آیا اهمیت دادن به عید نوروز بدعت نیست؟
۲ - بدعت تراویح، به اعتراف بزرگان اهل سنت + تصاویر کتاب
۳ - آیا قرآن روی سر گرفتن و دعا کردن بدعت است + تصویر کتاب
۴ - آیا عزاداری برای امام حسین علیه السلام بدعت است؟