درباره ما

پیوند - تعداد سؤالات: 7
بازگشت به فهرست
۱ - آیا متعه (ازدواج موقت) در خیبر تحریم شده است؟
۲ - آیا ازدواج دو دختر پیامبر (ص) با عثمان صحت دارد ؟
۳ - عائشه، در چند سالگی با رسول خدا (ص) ازدواج کرده است؟
۴ - چرا پیامبر اسلام (ص) با عایشه و حفصه ازدواج کردند ؟
۵ - آیا حضرت خدیجه (س) قبل از پیامبر(ص) با فرد دیگری ازدواج کرده بود؟
۶ - آیا ازدواج امام حسین علیه السلام با ارینب، در پیش آمد قضیه کربلا نقش داشته است؟
۷ - آیا یک خانم شیعی می تواند با یک فرد سنی ازدواج کند ؟