درباره ما

هیئت - تعداد سؤالات: 3
بازگشت به فهرست
۱ - آیا اسلام با خرید و فروش انسان ها به صورت کنیز و غلام موافق بوده است ؟
۲ - آیا روایت «امامان دوازده گانه» به صورت متواتر در منابع شیعه و سنی نقل شده است؟
۳ - چرا حضرت رسول صلی الله علیه و آله بجای سخنرانی در غدیر، بر ولایت امام علی علیه السلام به صورت کتبی تاکید نکردند تا بتوان بعداً بر آن استناد کرد؟