درباره ما

آقایی - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - اعتراف غزالی به بیعت عمر بن خطاب با امیرمؤمنان علیه السلام در غدیر خم و نقض پیمان توسط او به خاطر مال و ریاست دنیا + تصاویر کتاب