درباره ما

پیرو - تعداد سؤالات: 3
بازگشت به فهرست
۱ - آیا نخستین پیروان هر دینی، بهترین افراد آن امت هستند؟
۲ - آیا عائشه برای اصلاح امت، جنگ جمل را به راه انداخت ؟ چرا بعد از جنگ جمل مجازات نشد؟
۳ - آیا اعمال امت بر پیامبر و امامان (علیهم السلام) عرضه می شود؟