درباره ما

وفات - تعداد سؤالات: 2
بازگشت به فهرست
۱ - هنگام رحلت امام زمان (عج) چه کسی او را غسل داده و کفن می کند؟
۲ - آیا اولیاء خدا بعد از مرگ هم قدرتی دارند؟