درباره ما

ائمه - تعداد سؤالات: 7
بازگشت به فهرست
۱ - آیا ائمه طاهرین علیهم السلام به پیامبر صل الله علیه و آله توسل کرده اند؟
۲ - آیا کرامات و معجزات ائمه علیهم السلام در کتب اهل سنت نقل شده است؟
۳ - آیا منظور از آیه 122 سوره انعام، ولایت و امامت ائمه علیهم السلام است؟
۴ - آیا ائمه علیهم السلام فقط بیانگر احکام هستند و وظیفه ما مطرح کردن مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام است؟
۵ - چرا نام ائمه علیهم السلام مستقیماً در قرآن نیامده است ؟
۶ - آیا نظرات علمی جدید می تواند رد کلمات ائمه (علیهم السلام) باشند ؟
۷ - آیا در قبر و قیامت از ولایت حضرت علی و ائمه علیهم السلام سؤال می شود؟