درباره ما

وجاهت - تعداد سؤالات: 11
بازگشت به فهرست
۱ - آیا جریان پایین آوردن ابوبکر و عمر از منبر ، توسط امام حسن و امام حسین (ع) صحت دارد؟
۲ - آیا امام حسن علیه السلام بسیار طلاق می داد (مطلاق بود)؟
۳ - چرا امامت در فرزندان امام حسین(علیه السلام) ادامه یافت و از فرزندان امام حسن مجتبی(علیه السلام) کسی به این مقام نرسید ؟
۴ - آیا امام حسن(علیه السلام) می دانست که ظرف شیر یا آب زهرآلود است؟
۵ - مفاد قرارداد صلح نامه امام حسن(علیه السلام) چیست ؟
۶ - آیا ابن عباس به امام حسن (ع) خیانت کرد؟
۷ - آیا امام حسن (ع) کسی از اصحاب را لعن کرده است؟
۸ - آیا مسموم کردن امام حسن علیه السلام به دستور معاویه بود ؟
۹ - آیا روایت حسن مثنی در انکار دلالت حدیث غدیر ، صحت دارد ؟
۱۰ - آیا حضرت مهدی (عج) از نسل امام حسن مجتبی (ع) است؟
۱۱ - چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح و امامت را به او واگذار کردند ؟