درباره ما

هویدایی - تعداد سؤالات: 3
بازگشت به فهرست
۱ - آیا حضرت مهدی (عج) در سرداب غائب شده و از سرداب ظهور می کند؟
۲ - آیا امام زمان علیه السلام در هنگام ظهور، مسجد الحرام و مسجد النبی را خراب خواهد کرد؟
۳ - آیا روایت معتبری مبنی بر عدم جواز تعیین زمان ظهور، وجود دارد؟