درباره ما

آیین - تعداد سؤالات: 52
بازگشت به فهرست
۱ - آیا امامان اهل سنت شاگردان امام صادق سلام الله علیه بوده اند؟
۲ - آیا اتهام مستشرقان به تأثیر پذیری پیامبر صلی الله علیه وآله از یهودیان و مسیحیان ریشه در کتاب های اهل سنت دارد؟
۳ - آیا کرامات و معجزات ائمه علیهم السلام در کتب اهل سنت نقل شده است؟
۴ - آیا حضرت مهدی علیه السلام قرآن جدید ، سنت جدید و دین جدید می‌آورد؟
۵ - آیا از علمای اهل سنت هم شخصیت عبد الله سبا را موهوم می دانند؟ آیا در رابطه با مهدی موعود(ع) در منابع سنی روایتی هست؟
۶ - نمونه ای بیاورید که اهل سنت به جنازه یا قبر بزرگانشان تبرک جسته باشند .
۷ - آیا در کتب اهل سنت روایتی مبنی بر این که اهل کساء ، فقط اهل البیت هستند ، وجود دارد ؟
۸ - آیا در هیچ یک از مذاهب و فرقه های اهل سنت فتوایی بر حلال بودن لواط داده شده است؟
۹ - چرا بعضی از اهل سنت بر خلاف شیعیان خون ، منی و شراب را نجس نمی دانند؟
۱۰ - آیا روایت اهل سنت از امیر مؤمنان علیه السلام در وجوب خراب کردن سنگ قبرها ، صحت دارد ؟
۱۱ - بداء ، در عقیده شیعی به چه معنایی است ؟ و آیا دلیلی بر اثبات این اعتقاد ، در کتب اهل سنت یافت می شود ؟
۱۲ - نظر علمای اهل سنت در باره کیفیّت نماز چگونه است؟
۱۳ - شیعیان ، در رد اتهام شراب خواری به امیر مؤمنان (ع) که توسط اهل سنت مطرح شده است ، چه پاسخی دارند ؟
۱۴ - شخصیت و عملکرد عبد الله بن زبیر در منابع اهل سنت ، چگونه آمده است؟
۱۵ - آیا روایت «أنا مدینة العلم» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۶ - آیا روایت «علی ولیکم بعدی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۷ - آیا روایت معتبری مبنی بر دادن مأموریت «اعلام برائت از مشرکان» به امیرمؤمنان (ع) و عزل ابوبکر از این مأموریت، در منابع اهل سنت وجود دارد؟
۱۸ - آیا روایت «إنی تارک فیکم خلیفتین» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۹ - آیا روایت «من آذی علیا فقد آذانی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۲۰ - آیا روایت معتبری در منابع اهل سنت وجود دارد که ثابت کند، امیرمؤمنان علیه السلام، تمام اتفاقات آینده را تا قیامت می دانست؟
۲۱ - آیا کسی از علمای اهل سنت، امامت را جزء اصول دین دانسته است؟
۲۲ - آیا روایت «من سبّ علیا فقد سبنی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۲۳ - مذهب شیعه در چه زمانی پایه گذاری شده است ؟
۲۴ - آیا روایت «علی مع الحق» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۲۵ - آیا روایت «من فارق علیا فقد فارقنی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۲۶ - آیا روایت «من أطاع علیا فقد أطاعنی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۲۷ - آیا روایت «طیر مشوی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۲۸ - آیا روایت «علی أولی الناس بعدی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۲۹ - آیا روایت «علی کنفسی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۳۰ - آیا روایت «وأنت خلیفتی من بعدی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟ (ویرایش جدید)
۳۱ - آیا تهمت یکی از سایت های اهل سنت در بت پرستیدن امام علی (ع) قبل از اسلام ، صحت دارد؟
۳۲ - آیا روایت «باب حطه بنی اسرائیل» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۳۳ - آیا بر اساس منابع شیعه و اهل سنت امیرمؤمنان علیه السلام در کعبه به دنیا آمده اند؟ + تصاویر کتاب ها (ویرایش جدید)
۳۴ - اعتراف علمای اهل سنت به طهارت بول و غائط رسول خدا (ص) و استشفاء صحابه به آن + تصاویر کتب
۳۵ - بدعت تراویح، به اعتراف بزرگان اهل سنت + تصاویر کتاب
۳۶ - آیا خروج علیه حاکم از دیدگاه اهل سنت و وهابیت مشروعیت دارد؟
۳۷ - اعتراف علمای اهل سنت به تولد حضرت مهدی (عج) + تصاویر کتاب ها
۳۸ - آیا طبق منابع شیعه و اهل سنت، در میان313 نفر از یاران امام زمان (عج) زن نیز وجود دارد؟ (ویرایش جدید)
۳۹ - آیا روایت توسل ابو أیوب انصاری به قبر رسول خدا (ص) توسط علمای اهل سنت تصحیح شده؟ (+ تصاویرکتابها)
۴۰ - آیا روایت «نگاه کردن به چهره علی (ع) عبادت است» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۴۱ - آیا اجماعی بر اولین مسلمان بودن امیر المؤمنین (علیه السلام) در بین علمای اهل سنت وجود دارد؟
۴۲ - از نظر اکثر علمای اهل سنت نخستین مسلمان چه کسی می باشد؟
۴۳ - آیا علمای اهل سنّت کلمه «مولی» در حدیث غدیر را به معنای امام و خلیفه معنی کرده اند؟
۴۴ - اکمال و اتمام دین در روز غدیر به چه معناست؟
۴۵ - آیا کسی از علمای اهل سنت نسبت به صحت حدیث غدیر اعتراف کرده است؟
۴۶ - آیا کسی از مفسرین اهل سنت مولی را به معنی اولی تفسیر کرده است؟
۴۷ - آیا کسی از علمای نحوی اهل سنت مولی را به معنی اولی بکار برده است؟
۴۸ - آیا روایت «حسین منی و انا من حسین» در کتب اهل سنت با سند صحیح نقل شده است؟
۴۹ - آیا بر اساس منابع شیعه و اهل سنت پیامبر صلی الله علیه وآله برای امام حسین علیه السلام روضه خوانی کرده اند؟
۵۰ - آیا بر اساس منابع اهل سنت دشنام دادن به شیعیان دشنام به پیامبر صلی الله علیه و آله محسوب می شود؟
۵۱ - آیا در روایات اهل سنت، پاداشی برای گریه در عزای اهل بیت علیهم السلام بیان شده است؟
۵۲ - آیا علمای اهل سنت بر جواز جشن ولادت پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) فتوا داده اند؟