درباره ما

قیام - تعداد سؤالات: 2
بازگشت به فهرست
۱ - چرا امیرمؤمنان (ع) با قیام ابوسفیان بر ضد ابوبکر مخالفت کرد؟
۲ - چرا امام حسین (علیه السلام) با این که می دانست شهید می شود ، اقدام به قیام کرد ؟