درباره ما

ادرار - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - اعتراف علمای اهل سنت به طهارت بول و غائط رسول خدا (ص) و استشفاء صحابه به آن + تصاویر کتب