درباره ما

استحمام - تعداد سؤالات: 2
بازگشت به فهرست
۱ - هنگام رحلت امام زمان (عج) چه کسی او را غسل داده و کفن می کند؟
۲ - تبرک پیروان ابن تیمیه به ریسمان شپش و آب غسل او + تصویر کتاب ها