درباره ما

ابتدا - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - چرا عزاداری برای امام حسین (ع) و یاران با وفایشان از اول محرم آغاز می شود با این که ایشان در دهم محرم به شهادت رسیدند ؟