درباره ما

وخلیفه - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا روایت «أنصحهم لله ولرسوله الخلیفة الصدیق وخلیفه الخلیفه الفاروق» با سند معتبر در منابع شیعه و سنی نقل شده است؟