درباره ما

آتیه - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا روایت معتبری در منابع اهل سنت وجود دارد که ثابت کند، امیرمؤمنان علیه السلام، تمام اتفاقات آینده را تا قیامت می دانست؟