درباره ما

آرامش - تعداد سؤالات: 3
بازگشت به فهرست
۱ - مفاد قرارداد صلح نامه امام حسن(علیه السلام) چیست ؟
۲ - آیا امیرمؤمنان (ع) در صلح حدیبیه، با دستور رسول خدا (ص) مخالفت کرده است؟
۳ - چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح و امامت را به او واگذار کردند ؟