درباره ما

پیاله‌پیما - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا برخی از راویان «صحاح سته» شرابخوار بوده اند ؟