درباره ما

وصیت - تعداد سؤالات: 2
بازگشت به فهرست
۱ - آیا امام علی علیه السلام برای جانشینی بعد از خودش وصیت کرده است ؟
۲ - چرا رسول خدا (ص) پس از «رزیة الخمیس» وصیت نامه اش را ننوشت؟