درباره ما

قتل - تعداد سؤالات: 2
بازگشت به فهرست
۱ - اسناد تاریخی در فرمان قتل امام حسین علیه السلام
۲ - آیا عمر ، ابوبکر و عثمان و ... در ترور نافرجام رسول خدا (ص) دست داشته اند ؟