درباره ما

همسران - تعداد سؤالات: 2
بازگشت به فهرست
۱ - آیا شایعه همسران متعدّد برای امام مجتبی(علیه السلام) درست است ؟
۲ - آیا عائشه، نسبت به همسران دیگر رسول خدا (ص) حسادت داشته است؟