درباره ما

باده‌گساری - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - شیعیان ، در رد اتهام شراب خواری به امیر مؤمنان (ع) که توسط اهل سنت مطرح شده است ، چه پاسخی دارند ؟