درباره ما

همه‌پرسی - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا ابوبکر ، عمر را با مراجعه به همه پرسی و آرای عمومی ، به جانشینی خود برگزید ؟