درباره ما

قائم‌مقامی - تعداد سؤالات: 2
بازگشت به فهرست
۱ - آیا امام علی علیه السلام برای جانشینی بعد از خودش وصیت کرده است ؟
۲ - آیا ابوبکر ، عمر را با مراجعه به همه پرسی و آرای عمومی ، به جانشینی خود برگزید ؟